Univerzálny čistič na okná a sklá

1,993,98

POUŽITIE: Nastriekajte prípravok na povrch a utrite čistou, suchou handričkou.

Chemické zloženie (ES č 648/2004 Reg.): <5% izopropylalkohol, amfotérne povrchovo aktívne látky. Ostatné zložky: <1% parfum, farbivá, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone

POZOR: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev. Chráňte oči / tvár. Po použití si dôkladne umyte ruky. Uschovajte obal alebo štítok pre prípad lekárskej pomoci. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prečítajte si štítok pred použitím. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI vyplachujte dôkladne po dobu niekoľkých minút. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom. Pri požití kontaktujte toxikologické stredisko / lekára.

Biologická odbúrateľnosť >90%

Vymazať
Katalógové číslo: 929 Kategórie: , Značka:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Hmotnosť

500g, 1000g