Prostriedok na riad citrón

1,953,90

Soft Power ECO bez obsahu fosfátov, bez chlóru, bez parabénov, palmového oleja, netestované na zvieratách.

P305+P351+P338 Upozornenie! H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI : Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva : vyhľadajte lekársku pomoc. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Obsahuje P501. Skladujte pri teplotách nad + 5 ° C do + 25 ° C.

Zloženie : rastlinná aniónová povrchovo aktívna látka 2-10% (biologická odbúrateľnosť> 90%), amfotérna povrchovo aktívna látka <5%, vôňa (D-citrón, citra exta), hroznový olej

 

Vymazať
Katalógové číslo: 937 Kategórie: , Značka:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Hmotnosť

500g, 1000g