Multifunkčný dezinfekčný prostriedok

2,254,50

Použitie: nastriedkajte výrobok na požadovaný povrch, nechajte pôsobiť 15 min. a potom opláchnite. Na čistenie veľkých povrchov ako podlahy zrieďže prostriedok so studenou vodou od 4% do 8%a a umyte bez oplachovania, dezinfekčný prostriedok s vysokým baktericídnym účinkom na čistenie povrchov.

Chemické zloženie: (Reg. CE č 648/2004 ): <5% neiónových povrchovo aktívnych látok, benzalkóniumchlorid. Ďalšie zložky: parfum, farbivá, methylisothiazolinone, methylcloroisothiazolinone

POZOR: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev.Chráňte oči / tvár. Po použití si dôkladne umyte ruky. Uschovajte obal alebo štítok pre prípad lekárskej pomoci. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prečítajte si štítok pred použitím. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI vyplachujte dôkladne po dobu niekoľkých minút. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom. Pri požití kontaktujte toxikologické stredisko / lekára.

Biologická odbúrateľnosť >90%

Vymazať
Katalógové číslo: 911 Kategórie: , Značka:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Hmotnosť

500g, 1000g