Univerz čistič na podlahu/povrchy

2,104,20

POUŽITIE: Nalejte 20 ml prostriedku na 1 liter vody. Pri veľmi znečistených povrchoch nalejte prostriedok priamo na podlahu, iné povrchu poutierajte s handričkou navlhčenou prostriedkom. Vhodný na všetky typy podláh.

Chemické zloženie (ES Reg č 648/2004.): <5% neiónové povrchovo aktívne látky, DPM. Ostatné zložky: <1% parfum, farbivá, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone.

POZOR: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev. Chráňte oči / tvár. Po použití si dôkladne umyte ruky. Uschovajte obal alebo štítok pre prípad lekárskej pomoci. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prečítajte si štítok pred použitím. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI vyplachujte dôkladne po dobu niekoľkých minút. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom. Pri požití kontaktujte toxikologické stredisko / lekára.

Biologická odbúrateľnosť >90%

Vymazať
Katalógové číslo: 912 Kategórie: , Značka:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Hmotnosť

500g, 1000g